Monika Kwaśniewska

[ Didaskalia ]

Teatrolożka, redaktorka Didaskaliów. Gazety Teatralnej. Badaczka współczesnego teatru polskiego, autorka książek Od wstrętu do sublimacji. Teatr Krzysztofa Warlikowskiego w świetle teorii Julii Kristevej oraz Pytanie o wspólnotę. Jerzy Grzegorzewski i Jan Klata