Mirosław Filiciak

[ Uniwersytet SWPS ]

Medioznawca, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się wpływem mediów cyfrowych na uczestnictwo w kulturze i teorią studiów kulturowych. Bada internet i gry komputerowe, nieformalny obieg treści i przemiany telewizji. Zajmuje się też archeologią mediów i społecznym życiem sprzętu audiowizualnego w PRL-u. Kierował licznymi projektami badawczymi, takimi jak "Młodzi i media", "Tajni kulturalni" czy "Obiegi kultury".