Michał Matuszewski

[ Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ]

Kurator programu filmowego Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, gdzie prowadzi kino. Autor i organizator wielu przeglądów i retrospektyw kina artystycznego, eksperymentalnego i gatunkowego. Członek jury na kilku międzynarodowych festiwalach. Zainteresowany jest nowymi mediami, w tym VR, a szczególnie ich aspektem instytucjonalnym, oraz nie-ludzką perspektywą w kinie. Studiował polonistykę.