Wiktor Stribog

[ Twórca ]

Pokaz wieczorny:

Twórca multimedialny i kulturoznawca. Jako doktorant zajmował się kulturą internetu, a w szczególności nowymi formami kontentu. Swoje badania przerwał w 2013 roku aby wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Skutkiem eksperymentu był projekt Kraina Grzybów TV, prowadzony anonimowo przez 3 lata.