Anna Desponds

[ Fundacja Pełne Zanurzenie, StoryCode Warsaw ]

Menedżerka kultury, kuratorka filmowa, edukatorka. W latach 2008-2014 współtwórczyni festiwalu Planete+ Doc (Docs Against Gravity). Koordynatorka międzynarodowego projektu “Martin Scorsese Presents - Materpieces of Polish Cinema”. Kuratorka sekcji ”Opowiadanie na Nowo” na festiwalu NInA Wersja Beta 2015 - pierwszej tak obszernej prezentacji nowych formatów w Polsce. Prowadzi podkast “Odbiornik” magazynu dwutygodnik.com poświęcony hybrydowej kulturze cyfrowej. Organizatorka sieci StoryCode Warsaw. Pracuje jako projektantka treści multimedialnych dla muzeów w firmie New Amsterdam. Z wykształcenia socjolożka i antropolożka, absolwentka warszawskiego MISH-u. Interesuje się m.in. przyszłością audiowizualności, dokumentalistyką i projektowaniem doświadczeń