Monika Kwaśniewska

[ Didaskalia ]

Monika Kwaśniewska is a theatre scholar and the editor of Didaskalia. Gazeta Teatralna (Didaskalia: A Theatre Newspaper). She conducts research on contemporary Polish theatre and is the author of the books Od wstrętu do sublimacji. Teatr Krzysztofa Warlikowskiego w świetle teorii Julii Kristevej (From Disgust to Sublimation: The Theatre of Krzysztof Warlikowski in the light of Julia Kristeva’s Theory) and "Pytanie o wspólnotę: Jerzy Grzegorzewski i Jan Klata" ("A Question of Community: Jerzy Grzegorzewski and Jan Klata").