Paweł Schreiber

[ Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ]

Doktor, adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, specjalista w zakresie współczesnego dramatu brytyjskiego. Krytyk teatralny (Teatr, Didaskalia, Chimera). Współtwórca bloga Jawne Sny, zajmującego się problematyką gier wideo i ich związków z pozostałymi gałęziami kultury. O grach pisywał m. in. w Przekroju, na Dwutygodniku i w Magazynie PIXEL.