Marcin Szala

[ Uniwersytet Wrocławski ]

Pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (BUWr). Od 2004 roku zajmuje się digitalizacją zbiorów (rękopisy, inkunabuły, stare druki, litografie, fotografie, mapy, druki współczesne). Uczestniczy w organizacji procesów digitalizacji przetwarzania i archiwizacji zbiorów cyfrowych BUWr oraz ich udostępniania online szczególnie z wykorzystaniem standardów International Image Interoperability Framework. Był członkiem grup eksperckich w zakresie digitalizacji w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, współautor wielu publikacji dotyczących digitalizacji zbiorów. Współtwórca serwisu Digitalizacja.pl