Sieci Kultury

[
  • Aleksandra Janus,
  • Alek Tarkowski,
  • Mirosław Filiciak,
  • Wiesław Bartkowski,
  • Michał Piasecki
]
Weź udział
Kategoria: [ Muzea, Gry komputerowe, Nowe narracje ]
Data i Czas: 27.09 Środa; godz. 14:45-19:00
Miejsce: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
Język: Polski

Często słyszymy dziś krytykę poglądu, że technologie cyfrowe zwiększają poziom uczestnictwa w kulturze. W epoce, w której paradygmat “user generated content” został zastąpiony przez “user generated data”, zamiast zaangażowanych użytkowników mamy fake news, silosy informacyjne i internet coraz bardziej przypominający telewizję. Projekt angażowania obywateli w życie instytucji kultury pozostaje jednak ważny i aktualny. Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję samodzielnie zetknąć się z materią kodu, spróbować stworzyć przy jego pomocy własne rozwiązania generatywne, a następnie wspólnie zastanowić się nad ich potencjałem i związanymi z nimi wyzwaniami w kontekście budowania zaangażowania i uczestnictwa w kulturze.

Udział w warsztacie nie wymaga wcześniejszych umiejętności kodowania i nie jest adresowany wyłącznie do osób mających wcześniej styczność z programowaniem, ale do wszystkich zainteresowanych. Aby w pełni skorzystać z udziału w warsztacie, należy wziąć ze sobą własny komputer.

SIECI KULTURY to projekt, który patrzy na internet jako na wzór kulturowy, wywierający wpływ na całość kultury. Interesuje nas sieciowanie jako zjawisko społeczne i kluczowy mechanizm kultury sieciowej. Patrzymy na sposoby, w jakie sieciują się instytucje, użytkownicy i treści w polu kultury poszerzonym przez technologie cyfrowe. Sieciowanie wiąże się z takimi kategoriami jak aktywność i zaangażowanie kulturowe. SIECI KULTURY 1 (2016) - Kongres Kultury SIECI KULTURY 2 (2017) - WRO Biennale