Grzegorz Zajączkowski

[ Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ]

Inżynier, programista, animator społeczny, menedżer i podróżnik kulturowy. Od 1998 roku zajmuje się zastosowaniami technologii informatycznych w edukacji, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego (w tym realizacji projektów dla UNESCO).

Szczególnie aktywny projektach na pograniczu informatyki, dziedzictwa i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Białorusi, Litwie, Bułgarii oraz Irlandii. W ciągu ostatnich kilku lat w ramach prowadzonego przez niego programu „Drogi Baroku – Szlak Sakralnej Sztuki Barokowej”, w warsztatach i wystawach uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców różnych regionów Polski.

Od 2016 doradca gabinetu politycznego Ministra Cyfryzacji Anny Streżyńskiej, gdzie zajmuje się między innymi projektami widok.gov.pl oraz Kronik@. Od września 2017 nominowany do roli „Lider Cyfryzacji” Komisji Europejskiej.