William Uricchio

[ Massachusetts Institute of Technology ]

Profesor studiów nad mediami na MIT oraz profesor porównawczej historii mediów na uniwersytecie w Utrechcie. Był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Sztokholmie, Freie Universität Berlin, chińskim University of Science and Technology, Philips Universität Marburg i Georg-August Universität Göttingen. Był także stypendystą Guggenheima, Fulbrighta i Humboldta, a jego badania wsparte zostały przez Berlin Prize. W MIT Uricchio jest głównym badaczem MIT Open Documentary Lab. Jego badania naukowe dotyczą wzajemnego oddziaływania technologii medialnych i praktyk kulturowych w związku z (re)konstrukcją reprezentacji i wiedzą. Równolegle zajmuje się badaniem i rozwijaniem nowych historii ”starych” mediów, z czasów, gdy te były nowe (wczesna fotografia, telefonia, film, transmisje radiowe i inne) oraz badaniem kultury mediów i ich odbiorców poprzez analizę społeczności peer-to- peer, tożsamości medialnej i kulturowej oraz historycznych reprezentacji. Obecnie kończy pracę dotyczącą pojęcia telewizyjności od XVII wieku do chwili obecnej oraz tekst o kulturowej pracy algorytmów.