Marta Malina Moraczewska

[ Wikimedia ]

Absolwentka anglistyki (UŁ) i Muzealniczych Studiów Kuratorskich (UJ). Przez kilka lat współpracowała z organizacjami wspierającymi otwartość w kulturze, m.in. Centrum Cyfrowym Projekt Polska i serwisem Historia i Media. Autorka cyklu filmów "Wstęp wolny. Otwartość w instytucjach kultury". Od 2014 koordynatorka współpracy Wikimediów z instytucjami kultury w ramach Stowarzyszenia Wikimedia Polska.