Klio Krajewska

[ WRO Art Center ]

Kuratorka, konsultantka. Regularnie współpracuje z Centrum Sztuki WRO jako członek zespołu kuratorów. Uczestniczy w przygotowaniu programu performansów, konferencji i wystaw Biennale WRO. Jest autorką projektów w Kairze: “Recording Against Regimes” (2013) dotyczącego sztuki zaangażowanej w czasach politycznych przemian, oraz “Keep it Real” (2014/15) skupionego na relacji sztuki z rzemiosłem. Od 2017 jest kuratorką projektu w Chinach, który włącza sztukę w procesy zachowania dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju architektonicznego miast i terenów niezurbanizowanych. Konsultantka w dziedzinie technologii i innowacji społecznej we współczesnych miastach, współuczestniczyła w powstaniu pierwszej platformy interaktywnej w dziedzinie cyfrowej urbanistyki kolaboratywnej. Związana z paryskim środowiskiem sztuki mediów i sound-artu. Mieszka w Paryżu.