Rafał Raczyński

[ Uniwersytet Wrocławski ]

Absolwent Politechniki Wrocławskiej (Informatyka - bazy danych). Od 2005 roku administrator Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2014 pracuje przy wdrażaniu w BUWr rozwiązania opartego na serwerze obrazów strumieniowym IIPImage Server oraz dalszej implementacji standardów IIIF. Posiada doświadczenie w zakresie tworzenia i wdrażania rozwiązań integrujących bazy danych oraz optymalizujących procesy tworzenia i zarządzania zasobami cyfrowymi instytucji.