Jean-Philippe Humblot

[ Bibliotheque nationale de France ]

Zajmuje się elektronicznymi dokumentami jako inżynier w Departamencie Audiowizualnym w Bibliotece Narodowej Francji. Jest absolwentem Institut national des Telecommunications w Evry we Francji i ma doświadczenie w pracy inżyniera i konsultanta w dziedzinie telekomunikacji. Współpracował z wieloma firmami IT jako ekspert od zarządzania wiedzą oraz bazami danych. Pracuje w Bibliotece Narodowej Francji od 2002.

Departament Audiowizualny Biblioteki Narodowej Francji zajmuje się elektronicznymi dokumentami przechowywanymi na fizycznych nośnikach. Sekcja techniczna jest szczególnie mocno zaangażowana w zapewnianie nośnikom i ich zawartości odpowiedniej ochrony oraz w umożliwianie badaczom dostępu do tych materiałów. Zbiera dokumentacje dotyczące zarządzania archiwami oraz wiedzy technicznej na temat rozwiązań pozwalających kopiować i przekazywać dane.