Aleksandra Janus

[ Centrum Cyfrowe ]

Muzeolożka, antropolożka, badaczka, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, kierowniczka merytoryczna Pracowni Otwierania Kultury w Centrum Cyfrowym, współautorka inicjatywy Laboratorium muzeum oraz grupy badawczej Kierunek zwiedzania. Interesuje ją społeczna rola instytucji kultury oraz ich relacje z odbiorcami, specjalizuje się w analizie i wdrażaniu strategii partycypacyjnych, badaniach publiczności oraz otwieraniu dostępu do zasobów dziedzictwa i tworzeniu innowacyjnych narzędzi. Wykłada(ła) na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie SWPS oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Ściśle współpracuje z komitetem ds. kolekcjonowania ICOM (COMCOL), Ośrodkiem Badań nad Kulturami Pamięci UJ oraz Reinwardt Academie w Amsterdamie. Prowadzi badania publiczności instytucji kultury, specjalizuje się w badaniu doświadczenia zwiedzających w muzeach. Współpracuje z instytucjami poszukującymi efektywnych sposobów angażowania publiczności poprzez technologie.