Jak rozpocząć otwarty projekt GLAM w muzeum?

[ ]
Weź udział
Kategoria: [ Muzea ]
Data i Czas: 27.09 Środa; godz. 9:00-11:00
Miejsce: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
Język: Polski

Uczestnicy tego dwugodzinnego warsztatu dowiedzą się, jak rozpocząć i rozwijać projekty typu Open GLAM – oparte na udostępnianiu zasobów cyfrowych instytucji w sposób otwarty – i jak odbiorcy treści cyfrowych mogą stać się współtwórcami i partnerami instytucji.

Warsztat będzie wprowadzeniem do projektów typu openGLAM i GLAM-Wiki dla pracowników instytucji muzealnych i edukacyjnych. Prowadzący przedstawią najważniejsze dobre praktyki otwartego udostępniania zasobów cyfrowych w Internecie, zasady udostępniania obiektów w bibliotece mediów Wikimedia Commons i współpracy z Wikipedystami i użytkownikami Internetu.

Zaprezentujemy kilka modeli pracy muzeum z wolontariuszami online i przedyskutujemy wspólnie, na jakie pytania warto odpowiedzieć na etapie planowania działań openGLAM. Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję wziąć udział w ćwiczeniach takich jak dobór zasobów, licencji, czy tworzenie roboczego planu projektu GLAM-Wiki.

Prosimy, aby uczestnicy przynieśli ze sobą własne laptopy