Britta Senn

[ Transmedia Mitteldeutschland ]

Britta Senn jest strategiem medialnym i dziennikarką. Zaczęła karierę jako młodsza producentka filmów dokumentalnych i seriali dla MDR i Arte. Jako koorydantorka treści interaktywnych podczas festiwalu DOK Lepizig (najstarszego na świecie oraz największego w Niemczech międzynarodowego festiwalu filmów dokumentalnych i animowanych) kuratorowała i zajmowała się wszystkimi eventami związanymi z transmediami – włączając hackathony i eventy networkingowe dla filmowców, dziennikarzy i programistów. Jednym z jej głównych zadań było wdrażanie nowych technologii do dziennikarstwa i dokumentu.

Senn prowadzi warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w sieci, nowych mediów i internetowego dziennikarstwa. Dla youtube’owej inicjatywy #Nichtegal, skierowanej przeciwko mowie nienawiści, stworzyła obejmujący całe Niemcy program peer-to-peer i zajęła się realizacją projektu w Turyngii i Saksonii w 2017 roku. Aktualnie dla Deutsche Welle Akademie pracuje nad warsztatami z dziedziny Media and Information Literacy (MIL) skierowanymi dla użytkowników z Bliskiego Wschodu. Jej pracę napędza chęć wzmocnienia wolności słowa i zabezpieczenie demokratycznych procesów. W 2016 założyła stowarzyszenie twórców treści transmedialnych (Transmedia Mitteldeutschland e.V.), które lobbuje na rzecz funduszy na innowacje, cyfrową edukację i bezpieczeństwo w sieci.

Senn ukończyła studia pierwszego stopnia w dziedzinie literatury niemieckiej i socjologii na University of Lake Constance oraz studia magisterskie w zakresie zarządzania mediami na Bauhaus-Universität Weimar.