Benjamin Albritton

[ Stanford University ]

Kurator w Bibliotekach Uniwersytetu Stanforda, gdzie zajmuje się paleografią i zdigitalizowanymi materiałami średniowiecznymi. Pracuje też jako product and service manager Stanford Digital Library Systems and Services. Nadzoruje kilka projektów digitalizacji rękopisów, między innymi Parker Library on the Web, program digitalizacji średniowiecznych rękopisów w Uniwersytecie Stanforda oraz wiele projektów poświęconych interoperacyjności i zwiększeniu dostępu do cyfrowych rękopisów do celów edykacyjnych i badawczych. Jako badacz Albritton interesuje się wzajemnym przecinaniem się słów i muzyki w XIV wieku, przede wszystkim w monofonicznych dziełach Guillaume'a de Machaut (na ten temat napisał swoją rozprawę doktorską na Uniwersytecie Waszyngtońskim), wykorzystaniem zdigitalizowanych średniowiecznych zbiorów średniowiecznych w pracy naukowej oraz transmisją wiedzy w późnym średniowieczu.