Klara Sielicka Baryłka

[ Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie ]

Etnografka (absolwentka IEiAK UW), kustosz w Dziale Etnografii Polski i Europy w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie; specjalizuje się w folklorze i obrzędowości, prowadzi liczne badania terenowe (m.in. w projekcie "Carnival King of Europe"). Współtworzyła Muzeum dla Dzieci w PME. Redaktorka czasopisma „Etnografia Nowa”, jednoczenie tworząca na różnych platformach zawartość internetową dotyczącą etnografii oraz działalności PME. Wolontariuszka w programie Polska Cyfrowa Równych Szans: jako certyfikowany Latarnik Cyfrowy uczyła osoby 50+ obsługi narzędzi cyfrowych i aktywnego poznawania zasobów Internetu. Współpracowała z Centrum Cyfrowe Projekt: Polska w działaniach upowszechniających internet wśród grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (scenariusze zajęć, karty pracy). Zaangażowana w środowisko wokół konferencji "We are Museums" (współorganizatorka II edycji, która odbyła się w PME w 2014 r.). Wikipedystka. Od 2015 roku realizuje dla swojego muzeum projekty we współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska z zakresu GLAM-Wiki (2015- autorski projekt badań terenowych i edycji wikipediowych pt. "Rok obrzędowy z Wikipedią" - grant MKiDN, a od 2016- koordynacja z ramienia muzeum międzynarodowego projektu "Etnography of the Carpathians" - grant Wikimedia Foundation). Z ramienia PME zaangażowana w projekt IMiT - cyfrowej bazy instrumentów ludowych instrumenty.edu.pl. Dodatkowo w PME odpowiada za koordynację działań z Google Cultural Institute (Street View, Art Camera i inne) - pod jej organizacyjną i merytoryczną opieką (współ-kuratorka) PME weszło do międzynarodowego projektu "We Wear Culture" na platformie Google Arts& Culture, realizując serię wystaw o modzie. Reprezentantka PME w Koalicji Otwartej Edukacji.